വരി സംഖ്യ

ഇന്ത്യയില്‍:1 വര്‍ഷ വരി സംഖ്യ – 150 രൂപ
വിദേശ രാജ്യങ്ങള്‍:1 വര്‍ഷ വരി സംഖ്യ – 1200 രൂപ
(3 വര്‍ഷത്തേക്ക് വരെ ഒരുമിച്ചടക്കാവുന്നതാണ്).

MO/DD to be sent to :
Jeevamozhikal,
Kumaranalloor P.O
Kottayam, Kerala -686016

ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ / ഓണ്‍ലൈന്‍ ബാങ്കിംഗ്:
     Account No.: 67074193088
     Name: JEEVAMOZHIKAL
     Bank & Branch: SBIKumaranalloorKottayam
     IFS Code: SBIN0070677
     SWIFT Code: SBININBBT 15
     MICR Code: 686002907

വരി സംഖ്യ ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ / ഓണ്‍ലൈന്‍ ബാങ്കിംഗ് വഴി അയച്ചതിന് ശേഷം ഇടപാടിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങള്‍, മാഗസിന്‍ വരിക്കാരുടെ റഫറന്‍സ് നമ്പര്‍ എന്നിവ അടക്കം ഞങ്ങളെ ഉടനെ അറിയിക്കുക

Name*

Email ID*

Jeevamozhikal Ref No

Mailing Address*

Transaction Number*

Transaction Date (DD/MM/YYYY)*

Transaction Amount*

Remarks

 

ജീവമൊഴികള്‍ മാസിക മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് സൌജന്യമായി പരിചയപെടുത്തുക !!