സാക് പുന്നന്‍

ബ്രദര്‍ സാക് പുന്നന്‍ മുന്‍ നേവല്‍ ഓഫിസറും, കഴിഞ്ഞ അമ്പതു വര്‍ഷമായി ബൈബിള്‍ ഉപദേഷ്ടാവും, അനേക സഭകളുടെ ഉത്തരവധിത്വമുള്ള കര്‍തൃ സേവകനുമാണ്.അദ്ദേഹം 25 ല്‍ പരം പുസ്ടകങ്ങളും ലെഖനങ്ങലും എയുത്തിയിടുണ്ട് . അദ്ദേഹത്തിന്റ സന്ദേശങ്ങള്‍ ഓഡിയോ സിഡിയിലും വീഡിയോ സിഡിയിലും ലഭ്യമാണ്

ബ്രദര്‍ സാക് പുന്നനും പത്നി ആന്നീ പുന്നനും

 

Books:

ചെറിയ ആരംഭങ്ങളുടെ ദിവസം വാല്യം 1

ചെറിയ ആരംഭങ്ങളുടെ ദിവസം വാല്യം 2