ജീവമൊഴി പബ്ലിക്കേഷൻ

Office Address:

ജീവാമൊഴി പബ്ലിക്കേഷൻസ്
കുമാരനല്ലൂര്‍ പി. ഓ.
കോട്ടയം, കേരള – 686 016
ഫോണ്‍:(+91) 8281027519/ 04812391519
ഇമെയില്‍: [email protected]
വെബ്‌: www.jeevamozhikal.org
യൂ ട്യൂബ് : https://www.youtube.com/c/Jeevamozhikal
ഫേസ് ബുക്ക്‌ :www.facebook.com/Jeevamozhikal

Direction:

We invite you to join us for the Global Online Meeting on January 22nd 2022 with Zac Poonen on the subject: Preserving Our Family from Satan’s Attacks