Articles

 • ദൈവഹിതം കണ്ടെത്തുന്നതെങ്ങനെ?

  ദൈവഹിതം കണ്ടെത്തുന്നതെങ്ങനെ?

  വിവാഹം, തൊഴിൽ, പുതിയ ഒരു സംരംഭം – ഇവയേതെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു നിർണായക തീരുമാനം എടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അതുദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ഒരു തീരുമാനം ആയിരിക്കണമെന്നു നിങ്ങൾക്കു നിർബന്ധമുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതാണു ദൈവഹിതമെന്നു കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നില്ല…..ഇത്തരം ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ?…

 • SET YOUR PRIORITIES

  SET YOUR PRIORITIES

  A professor stood before his philosophy class and had some items in front of him. when the class began, wordlessly, he picked up a very large and empty mayonnaise jar…

 • പുതുവർഷത്തിലേക്കുള്ള ചില ‘റോഡ് നിയമങ്ങൾ’

  പുതുവർഷത്തിലേക്കുള്ള ചില ‘റോഡ് നിയമങ്ങൾ’

  സന്തോഷ് പുന്നൻ ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിന്റെ നാളുകൾ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോവുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ പഠിപ്പിക്കണേ (സങ്കീർത്തനം 90:2,4,10,12). നമ്മൾ മറ്റൊരു കലണ്ടർ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തോട് അടുക്കുകയാണ്. ഈ…

 • ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക്

  ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക്

  (ഇരുന്നൂറിൽപ്പരം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ജോൺ വെസ്ലിയുടെ ഹോളി ക്ലബ്ബിൽ (John Wesley’s Holy Club) അംഗങ്ങളായിരുന്നവർ സ്വകാര്യപ്രാർത്ഥനായ വേളയിൽ തങ്ങളോടു തന്നെ ദിനംതോറും ചോദിച്ചിരുന്ന 22 ചോദ്യങ്ങൾ)

 • DO YOU KNOW HOW THE APOSTLES DIED?

  DO YOU KNOW HOW THE APOSTLES DIED?

  Matthew: Suffered martyrdom in Ethiopia, killed by a sword wound. Mark: Died in Alexandria, Egypt, after being dragged by horses through the streets until he was dead. Luke: Was hanged…

 • HYPOCRISY AND SPIRITUAL PRIDE

  HYPOCRISY AND SPIRITUAL PRIDE

  Hypocrisy: To be a hypocrite is to give others the impression that we are holier than we actually are. It is the same as being false or telling a lie.…

 • താഴ്‌വരകളുടെ സംഗീതം- 5 : ദര്‍ശനത്താഴ്‌വര

  താഴ്‌വരകളുടെ സംഗീതം- 5 : ദര്‍ശനത്താഴ്‌വര

  ജോജി ടി സാമുവൽ യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ദര്‍ശനത്താഴ്‌വരയെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. തുടര്‍ന്ന് അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലും ദര്‍ശനത്താഴ്‌വരയെ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. അവിടെ സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്ന അനര്‍ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചാണു പ്രവചനം: ‘സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയായ കര്‍ത്താവിങ്കല്‍ നിന്ന് ദര്‍ശനത്താഴ്‌വരയില്‍ പരിഭ്രാന്തിയുടെയും പരാജയത്തിന്റെയും അമ്പരപ്പിന്റെയും ഒരു…

 • താഴ്‌വരകളുടെ സംഗീതം- 4 : യിസ്രായേല്‍ താഴ്‌വര

  താഴ്‌വരകളുടെ സംഗീതം- 4 : യിസ്രായേല്‍ താഴ്‌വര

  ജോജി ടി സാമുവൽ ‘അനന്തരം മിദ്യാന്യരും അമാലേക്യരും കിഴക്കുദേശക്കാര്‍ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി ഇക്കരെ കടന്നു യിസ്രായേല്‍ താഴ്വരയില്‍ പാളയം ഇറങ്ങി. അപ്പോള്‍ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ഗിദെയോന്റെ മേല്‍ വന്നു. അവന്‍ കാഹളം ഊതി അബീയേസ്ര്യരെ തന്റെ അടുക്കല്‍ വിളിച്ചു കൂട്ടി.…

 • താഴ്‌വരകളുടെ സംഗീതം- 3 : കാലം നിശ്ചലമായി നിന്ന താഴ്‌വര

  താഴ്‌വരകളുടെ സംഗീതം- 3 : കാലം നിശ്ചലമായി നിന്ന താഴ്‌വര

  ജോജി ടി സാമുവൽ ‘എന്നാല്‍ യഹോവ അമോര്യരെ യിസ്രായേല്‍ മക്കളുടെ കയ്യില്‍ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്ത ദിവസം യോശുവ യഹോവയോടു സംസാരിച്ചു,യിസ്രായേല്‍ മക്കള്‍ കേള്‍ക്കെ: സൂര്യാ നീ ഗിബെയോനിലും ചന്ദ്രാ നീ അയ്യാലോന്‍ താഴ്‌വരയിലും നില്‍ക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. ജനം തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളോട് പ്രതികാരം…

 • താഴ്‌വരകളുടെ സംഗീതം- 2 : ആഖോര്‍ താഴ്‌വര

  താഴ്‌വരകളുടെ സംഗീതം- 2 : ആഖോര്‍ താഴ്‌വര

  ജോജി ടി സാമുവൽ ഞാന്‍ അവള്‍ക്കു മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളെയും പ്രത്യാശയുടെ വാതിലായി ആഖോര്‍ താഴ് വരയെയും കൊടുക്കും (ഹോശേയ 2 .15) ആഖോര്‍ താഴ്‌വര- അതിനെ പ്രത്യാശയുടെ വാതിലായി താന്‍ തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്നു ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം. ഒരു താഴ്‌വരയില്‍ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതും അവിടെ പ്രതീക്ഷ…