WFTW_2016

 • ദൈവ വചനത്തിന്റെ മിന്നല്‍ വെളിച്ചം ഇരുളടഞ്ഞ മൂലകളില്‍ പ്രകാശിക്കട്ടെ – WFTW 30 ഒക്ടോബർ 2016

  ദൈവ വചനത്തിന്റെ മിന്നല്‍ വെളിച്ചം ഇരുളടഞ്ഞ മൂലകളില്‍ പ്രകാശിക്കട്ടെ – WFTW 30 ഒക്ടോബർ 2016

  സാക് പുന്നന്‍    Read PDF version ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സഭയെ പണിയുവാന്‍ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കില്‍, ഓരോ മേഖലയിലും നിങ്ങള്‍ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അന്വേഷിക്കണം. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തില്‍, വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലല്ല, എന്നാല്‍ നാള്‍ തോറും നിങ്ങളെ…

 • സുവിശേഷീകരിക്കുകയും ശിഷ്യന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യുക – WFTW 23 ഒക്ടോബർ 2016

  സുവിശേഷീകരിക്കുകയും ശിഷ്യന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യുക – WFTW 23 ഒക്ടോബർ 2016

  സാക് പുന്നന്‍    Read PDF version 1 കൊരി. 3ല്‍, നാം സുവിശേഷീകരണത്തെയും സഭ പണിയുന്നതിനെയും പറ്റി വായിക്കുന്നു. ‘നിങ്ങളില്‍ ചിലര്‍ ഞാന്‍ പൗലൊസിന്റെ പക്ഷക്കാരനെന്നും, മറ്റ് ചിലര്‍ ഞാന്‍ അപ്പൊല്ലോസിന്റെ പക്ഷക്കാരനെന്നും പറയുന്നു’ (1 കൊരി 3:4). പൗലൊസ്…

 • ജീവന്റെ കൃപയുടെ കൂട്ടവകാശികള്‍ – WFTW 16 ഒക്ടോബർ 2016

  ജീവന്റെ കൃപയുടെ കൂട്ടവകാശികള്‍ – WFTW 16 ഒക്ടോബർ 2016

  സാക് പുന്നന്‍    Read PDF version 1 പത്രൊസ് 3: 1 ല്‍, പത്രൊസ് അന്യായമായി കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന ഭാര്യമാര്‍ക്ക് അന്യായമായി കഷ്ടം സഹിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. യുക്തിരഹിതനും, ദൈവവചനം അനുസരിക്കാത്തവനുമായ ഒരു ഭര്‍ത്താവാണോ നിനക്കുള്ളത്? യേശു യുക്തിരഹിതരായ…

 • സാത്താന്റെ മേലുള്ള യേശുവിന്റെ വിജയം – WFTW 09 ഒക്ടോബർ 2016

  സാത്താന്റെ മേലുള്ള യേശുവിന്റെ വിജയം – WFTW 09 ഒക്ടോബർ 2016

  സാക് പുന്നന്‍    Read PDF version കൊലൊസ്യര്‍ 2: 14,15 ല്‍, ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ” അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചു, ചട്ടങ്ങളാല്‍ നമുക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കയ്യെഴുത്ത് മായിച്ച് ക്രൂശില്‍ത്തറച്ച് നടുവില്‍ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു; വാഴ്ചകളേയും അധികാരങ്ങളേയും ആയുധവര്‍ഗ്ഗം വെപ്പിച്ച്…

 • സഭയുടെ ഒരു മുതിര്‍ന്ന അപ്പൊസ്തലനായ പത്രൊസിനോട് പൗലൊസ് എതിര്‍ത്തു നില്‍ക്കുന്നു- WFTW 02 ഒക്ടോബർ 2016

  സഭയുടെ ഒരു മുതിര്‍ന്ന അപ്പൊസ്തലനായ പത്രൊസിനോട് പൗലൊസ് എതിര്‍ത്തു നില്‍ക്കുന്നു- WFTW 02 ഒക്ടോബർ 2016

  സാക് പുന്നന്‍    Read PDF version ഗലാത്യര്‍ 2 :11 ല്‍ പൗലൊസ് , പത്രൊസിനോടുപോലും എതിര്‍ത്തു നില്‍ക്കുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു. ‘പത്രൊസ് അന്ത്യോക്യയില്‍ വന്നാറെ, ഞാന്‍ അഭിമുഖമായി അവനോട് എതിര്‍ത്തു നിന്നു’.പൗലൊസിന് ദൈവത്താല്‍ നല്‍കപ്പെട്ടഒരു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്…

 • ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കുന്നതെങ്ങനെ- WFTW 25 സെപ്റ്റംബർ 2016

  ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കുന്നതെങ്ങനെ- WFTW 25 സെപ്റ്റംബർ 2016

  സാക് പുന്നന്‍    Read PDF version പൗലൊസ് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തോടടുത്ത് അധികം ഊന്നല്‍ കൊടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ‘എന്റെ മാതൃക നോക്കുക’, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ‘ഞാന്‍ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണുക’. ഇതാണ് അദ്ദേഹം തിമൊഥെയോസിനോട് ആവര്‍ത്തിച്ചു…

 • അധികാരത്തോടുള്ള വിധേയത്വം- WFTW 18 സെപ്റ്റംബർ 2016

  അധികാരത്തോടുള്ള വിധേയത്വം- WFTW 18 സെപ്റ്റംബർ 2016

  സാക് പുന്നന്‍    Read PDF version 1 പത്രൊസില്‍, അപ്പോസ്തലനായ പത്രൊസ് വിധേയത്വത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സത്യ കൃപ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാള്‍ താന്‍ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം എല്ലായ്‌പ്പോഴും അധികാരങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കും. അയാള്‍ക്ക് വിധേയത്വം സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു പ്രശ്‌നവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ആദം…

 • യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തലും പാപക്ഷമയും- WFTW 11 സെപ്റ്റംബർ 2016

  യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തലും പാപക്ഷമയും- WFTW 11 സെപ്റ്റംബർ 2016

  സാക് പുന്നന്‍    Read PDF version 2 കൊരിന്ത്യര്‍ 2 ല്‍ മുന്പ് (1 കൊരിന്ത്യര്‍ 5ല്‍ ) പൗലൊസ് ശിക്ഷണത്തിനു വിധേയനാക്കിയ ഒരു സഹോദരന്റെ യഥാസ്ഥനപ്പെടുത്തലിനെ പറ്റി നാംവായിക്കുന്നു. ഇവിടെ പൗലൊസ് പറയുന്നു. ‘ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ അവനെ തിരികെ…

 • ആത്മീയ പോരാട്ടം- WFTW 04 സെപ്റ്റംബർ 2016

  ആത്മീയ പോരാട്ടം- WFTW 04 സെപ്റ്റംബർ 2016

  സാക് പുന്നന്‍    Read PDF version എഫേ 6:1018 ല്‍ നാം സാത്താനുമായുള്ള ആത്മീയപോരാട്ടത്തെകുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. ഭവനത്തെകുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ഉടന്‍ ആണ് ആത്മീയപോരാട്ടത്തെകുറിച്ചുള്ള ഭാഗം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിശാച് എപ്പോഴും ആദ്യം ആക്രമിക്കുന്നത് ഭവനത്തെയാണ്. നാം…

 • ക്രിസ്തു സഭയെ സ്‌നേഹിച്ച് തന്നെത്തന്നേ അവള്‍ക്കുവേണ്ടി ഏല്പിച്ചു കൊടുത്തു- WFTW 28 ആഗസ്റ്റ് 2016

  ക്രിസ്തു സഭയെ സ്‌നേഹിച്ച് തന്നെത്തന്നേ അവള്‍ക്കുവേണ്ടി ഏല്പിച്ചു കൊടുത്തു- WFTW 28 ആഗസ്റ്റ് 2016

  സാക് പുന്നന്‍    Read PDF version ക്രിസ്തു സഭയെ സ്‌നേഹിച്ച് തന്നെത്തന്നെ അവള്‍ക്കുവേണ്ടി ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു (എഫെ 5:23). സഭയെ പണിയണമെങ്കില്‍, നാം സഭയെ ഇതേ രീതിയില്‍ സ്‌നേഹിക്കണം. നമ്മുടെ പണമോ, സമയമോ മാത്രം നല്‍കിയാല്‍ പോരാ. നാം നമ്മെ തന്നെ…